Några nätverkskontakter

rejta.se

British Psychoanalytic council

British Psychoanalytic Society

Europeiska federationen för Psykoanalytisk Psykoterapi inom offentlig sektor

International Psychoanalytical Association

London Center for psychotherapy

Riksföreningen psykoterapi centrum

Svenska föreningen för Familjeterapi

Svenska psykoanalytiska föreningen

Tavistock

The Anna Freud Center  

The Melanie Klein Trust

American Association of Child & Adolescent Psychiatry - AACAP

American Association of Marital and Family Therapy – AAMFT Divisions

American Association of Sex Educators Counselors and Therapists

American Family Therapy Academy - AFTA